• Sylwia Starzyk - absolwentka Wydziału Artystyczno - Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalności edukacja wczesnoszkolna. Posiada kilkuletni staż pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego. Realizuje zajęcia w zakresie podstawy programowej z wykorzystaniem dodatkowych programów edukacyjnych. Dba o rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, ma na uwadze ich dobro i indywidualne predyspozycje.
  • Natalia Jałocha - absolwentka  Wydziału Artystyczno - Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, posiada dyplom licencjata pedagogiki zdrowia z rehabilitacją oraz dyplom technika terapeuty zajęciowego. Realizuje zajęcia w oparciu o własny program edukacji prozdrowotnej oraz warsztaty plastyczne. "Praca z dziećmi  dostarcza mi niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Stawiam sobie za cel wzbogacanie wiedzy dzieci o zdrowiu i bezpieczeństwie. Warsztaty plastyczne to doskonały proces wyzwalający w dzieciach autentyczną radość tworzenia poprzez zróżnicowane techniki plastyczne."
  • Justyna Nadzieja - pomoc nauczyciela, dba o oprawę plastyczną  uroczystości oraz prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi
  • Danuta Styczeń -  nauczyciel dyplomowany z ponad 30 - letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizowania pracy w placówce oświatowej. Założycielka i właścicielka  placówki. Bogate doświadczenie w pracy z dziećmi pozwala z wielkim oddaniem dbać o to, aby wszystkie  dzieci czuły się w  "Żaczku" jak w domu.